Ovogodišnji Mediteranski forum pod novim nazivom Dubrovnik Talks: Sarajevo Meeting 2018, odnosno sve pripadajuće konferencije izmještaju sa predviđenog lokaliteta u Dubrovniku  na novu lokaciju: Univerzitetski konferencijski centar Sarajevo School of Science and Technology (SSST) u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u prethodno utvrđenim i nepromijenjenim datumima.

Razmatrajući kontekst Dubrovačkih razgovora kao mediteranske inicijative koja ove godine obuhvata sedam zemalja kroz istraživanje njihove jedinstvene geopolitičke platforme, Organizacijski odbor je odlučio da inicijalno polazište iz Dubrovnika predstavlja dobro čvorište koje može uvezati sve predviđene zemlje učesnice unutar plodotvornih diskusija i razmjene znanja. Shodno rečenom, Sarajevo će, kao interkulturalno sjecište Jugoistočne Evrope, biti drugi grad-domaćin Mediteranskog foruma Dubrovnik Talks.

Ova se promjena neće odraziti na ostale tehničke i organizacione detalje. Kotizacija za cjelokupnu konferenciju, kao i za jednodnevne konferencije ostaje u istom iznosu, dok će učesnici biti u mogućnosti rezervisati smještaj u hotelima u neposrednoj blizini Univerziteta. Svi detalji o rezervaciji smještaja bit će predstavljeni na oficijelnoj web stranici konferencije: www.dubrovackirazgovori.org.

Hvala vam na razumijevanju i radujemo se vašem učešću!