Spisku govornika priključit će se i predstavnik jedne od najvećih svjetskih software kompanija, Microsoft. Omar Krivošija je postao direktor Microsofta za BIH još 2014. godine. Krivošija dolazi na poziciju direktora nakon što je više od četiri godine bio zadužen za odnose sa ključnim klijentima i velikim korisnicima Microsofta u BiH, uključujući sektore javne uprave i obrazovanja, odnosno vodeće privatne kompanije.

Obrazovanje je stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dok je paralelno gradio svoju poslovnu karijeru u nekoliko IT kompanija. Nakon trogodišnjeg radnog iskustva na poziciji komercijalnog direktora u Kim Tec d.o.o., prelazi u Microsoft BiH. Njegova zaduženja u Microsoftu BiH su još obuhvatala razvoj i implementaciju poslovnih planova, definisanje strategija za korisnike i partnere, te rukovođenje odnosa između Microsofta i velikih korisnika.

Za učesnike Konferencije o digitalizaciji govorit će o Microsoftovom pogledu na digitalnu transformaciju.

Čekamo vas 20. oktobra!